Got a question that the wiki doesn't answer? Ask on the forum (preferred), or join us on IRC.

BeastNode

User talk:Ineptus

From EngineHub.org Wiki
Jump to: navigation, search

Click the headers to get more information about a particular command.


Komenda Parametry Support Opis
//limit <limit> Bukkit.png Sp.png Ustawia maksymalna liczbę bloków, którą możesz zmienić podczas większości operacji. Wpływa tylko na ciebie. Użyj tego by zapobiedz katastrofalnym wypadkom. Komenda nadpisuje limit w konfiguracji, jeśli był ustalony.
Historia
//undo [ilość powtórzeń] Bukkit.png Sp.png Cofa ostatnio wykonane czynności.
//redo [ilość powtórzeć] Bukkit.png Sp.png Ponawia cofnięte czynności.
/clearhistory Bukkit.png Sp.png Czyści historię.
Zaznaczanie
//wand Bukkit.png Sp.png Daje różdżkę - domyślnie drewnianą siekierę. Naciśnij lewym klawiszem myszki na blok, żeby zaznaczyć go jako pierwszy punkt, a prawym, żeby zaznaczyć drugi.
/toggleeditwand Bukkit.png Sp.png Wyłącza moc różdżki do zaznaczania, pozwalając używać jej jak normalnego narzędzia.
//sel <cuboid|poly> Bukkit.png Sp.png Wybierz sposób zaznaczania - cuboid lub wielokąt.
//pos1 Bukkit.png Sp.png Ustawia pierwszy punkt zaznaczenia na blok nad tym, na którym stoisz (czyli ten w którym masz nogi).
//pos2 Bukkit.png Sp.png Ustawia drugi punkt zaznaczenia na blok nad tym, na którym stoisz
//hpos1 Bukkit.png Sp.png Ustawia pierwszy punkt zaznaczenia na blok, na który patrzysz.
//hpos2 Bukkit.png Sp.png Ustawia drugi punkt zaznaczenia na blok, na który patrzysz.
//chunk Bukkit.png Sp.png Zaznacza chunk, w którym jesteś.
//expand <wartość> Bukkit.png Sp.png Rozszerza zaznaczenie w kierunku, w który patrzysz.
//expand <wartość> <kierunek> Bukkit.png Sp.png Rozszerza zaznaczenie w wybranym kierunku (north, east, south, west, up, down).
//expand <wartość> <wartość w drugą stronę> [kierunek] Bukkit.png Sp.png Rozszerza zaznaczenie w dwie strony naraz.
//expand vert Bukkit.png Sp.png Rozszerza zaznaczenie maksymalnie w pionie - od bedrocka do nieba.
//contract <wartość> Bukkit.png Sp.png Kurczy zaznaczenie w kierunku, w który patrzysz.
//contract <wartość> [kierunek] Bukkit.png Sp.png Kurczy zaznaczenie w wybranym kierunku (north, east, south, west, up, down).
//contract <wartość> <reverse-wartość> [kierunek] Bukkit.png Sp.png Kurczy zaznaczenie w dwie strony naraz.
//outset [-hv] <wartość> Bukkit.png Sp.png Rozszerza zaznaczenie w każdą stronę.
//inset [-hv] <wartość> Bukkit.png Sp.png Kurczy zaznaczenie z każdej strony.
//shift <wartość> [kierunek] Bukkit.png Sp.png Przemieszcza zaznaczenie. Nie przesuwa zawartości.
//size Bukkit.png Sp.png Wyświetla rozmiar zaznaczenia.
//count <materiał> Bukkit.png Sp.png Wyświetla ilość zaznaczonych bloków.
//distr [-c] Bukkit.png Sp.png Wyświetla rozkład bloków w zaznaczeniu.
Modyfikowanie regionów
//set <materiał> Bukkit.png Sp.png Zamienia wszystkie zaznaczone bloki na wybrany rodzaj bloków.
//replace <na materiał> Bukkit.png Sp.png Podmienia wszystkie zaznaczone bloki z wyłączeniem powietrza.
//replace <z materiału> <na materiał> Bukkit.png Sp.png Zamienia wybrany rodzaj bloków na inny.
//overlay <materiał> Bukkit.png Sp.png Pokrywa wszystko co zaznaczone wybranym blokiem.
//walls <materiał> Bukkit.png Sp.png Tworzy ściany dookoła zaznaczenia z wybranego bloku.
//outline <materiał> Bukkit.png Sp.png Obudowuje zaznaczenie wybranym blokiem.
//smooth [iterations] Bukkit.png Sp.png Wygładza zaznaczony obszar.
//regen Bukkit.png Regeneruje zaznaczony obszar.
//move [odległość] [kierunek] [leave-id] Bukkit.png Sp.png Przesuwa zawartość zaznaczenia.
//stack [odległość] [kierunek] Bukkit.png Sp.png Duplikuje zaznaczenie w wybranym kierunku.
Schowek
//copy Bukkit.png Sp.png Kopiuje zaznaczenie w odniesieniu do twojej pozycji.
//cut Bukkit.png Sp.png Wycina zaznaczenie.
//paste [-ao] Bukkit.png Sp.png Wkleja zaznaczenie ze schowka.
//rotate <kąt w stopniach> Bukkit.png Sp.png Obraca zaznaczenie ze schowka.
//flip [kierunek] Bukkit.png Sp.png Odwraca zaznaczenie ze schowka.
//load <nazwa pliku> Bukkit.png Sp.png Ładuje plik .schematic do schowka.
//save <nazwa pliku> Bukkit.png Sp.png Zapisuje schowek do .schematic.
/clearclipboard Bukkit.png Sp.png Czyści schowek.
Kreacja
//hcyl <materiał> <promień> [wysokość] Bukkit.png Sp.png Tworzy pionowy, pusty cylinder.
//cyl <materiał> <promień> [wysokość] Bukkit.png Sp.png Tworzy pionowy cylinder.
//sphere <materiał> <promień> [raised?] Bukkit.png Sp.png Tworzy kulę. Jeżeli w miejscu [raised?] wpisze się yes, kula tworzy się tak, że gracz stoi na jej dnie.
//hsphere <materiał> <promień> [raised?] Bukkit.png Sp.png Tworzy pustą kulę.
/forestgen [rozmiar] [rodzaj] [gęstość] Bukkit.png Sp.png Tworzy las.
/pumpkins [rozmiar] Bukkit.png Sp.png Tworzy las dyń.
Edycja terenu
/toggleplace Bukkit.png Sp.png Toggle between using pos #1 or your current position.
//fill <materiał> <promień> [głębokość] Bukkit.png Sp.png Wypełnia dziurę.
//fillr <materiał> <promień> Bukkit.png Sp.png Wypełnia dziurę rekurencyjnie!?
//drain <promień> Bukkit.png Sp.png Wysusza pobliskie zbiorniki lawy/wody.
/fixwater <promień> Bukkit.png Sp.png Wyrównuje pobliskie zbiorniki wody.
/fixlava <promień> Bukkit.png Sp.png Wyrównuje pobliskie zbiorniki lawy.
/removeabove [rozmiar] [wysokość] Bukkit.png Sp.png Usuwa bloki nad twoją głową.
/removebelow [rozmiar] [wysokość] Bukkit.png Sp.png Usuwa bloki pod twoimi stopami.
/replacenear <rozmiar> <z bloku> <na blok> Bukkit.png Sp.png Podmienia wszystkie bloki w określonej okolicy.
/removenear [materiał] [rozmiar] Bukkit.png Sp.png Usuwa wszystkie bloki w określonej okolicy.
/snow [promień] Bukkit.png Sp.png Symuluje opad śniegu.
/thaw [promień] Bukkit.png Sp.png Usuwa śnieg.
//ex [rozmiar] Bukkit.png Sp.png Gasi ogień.
/butcher [promień] Bukkit.png Sp.png Zabija pobliskie moby.
/remove <rodzaj> <promień> Bukkit.png Usuwa "luźne" bloki w określonej okolicy. Możliwe rodzaje - items, arrows, tnt, minecarts, boats, paintings.
Narzędzia do chunków
/chunkinfo Bukkit.png Sp.png Wyświetla nazwę chunku, w którym się znajdujesz.
/listchunks Bukkit.png Sp.png Wyświetla listę używanych chunków.
/delchunks Bukkit.png Sp.png Generuje skrypt usuwający chunki.
Super pickaxe
// Bukkit.png Sp.png Włącza super pickaxa.
/sp single Bukkit.png Sp.png Włącza tryb pojedynczych bloków.
/sp area <range> Bukkit.png Sp.png Włącza tryb strefowy.
/sp recur <Range> Bukkit.png Sp.png Włącza tryb rekursywny.
Narzędzia
/none Bukkit.png Sp.png Wyłącza wszystkie narzędzia.
/info Bukkit.png Sp.png Włącza narzędzie informacyjne.
/tree [rodzaj] Bukkit.png Włącza narzędzie do drzew. Możliwe tryby: [tree, regular, big, bigtree, redwood, sequoia, tallredwood, tallsequoia, birch, white, whitebark, pine, randredwood, randomredwood, anyredwood, rand, random]
//repl <materiał> Bukkit.png Sp.png Włącza narzędzie do podmieniania bloków.
//cycler Bukkit.png Sp.png materiał data cycler tool.
Pędzle
//brush sphere [-h] <rodzaj> <promień> Bukkit.png Sp.png Włącza kulisty pędzel.
//brush cylinder [-h] <rodzaj> <promień> [wysokość] Bukkit.png Sp.png Włącza cylindryczny pędzel.
//brush clipboard Bukkit.png Sp.png Włącza schowka pędzel.
//brush smooth <promień> [iterations] Bukkit.png Sp.png Włącza pędzel wygładzający.
/rozmiar <rozmiar> Bukkit.png Sp.png Zmienia rozmiar aktualnego pędzla.
//mat <mat> Bukkit.png Sp.png Zmienia materiał dla aktualnego pędzla.
//mask Bukkit.png Sp.png Usuwa maskę.
//mask <mask> Bukkit.png Sp.png Ustawia maskę.
Przemieszczanie się
/unstuck Bukkit.png Sp.png Przenosi cię w górę, w pierwsze wolne miejsce.
/ascend Bukkit.png Sp.png Przenosi cię poziom w górę.
/descend Bukkit.png Sp.png Przenosi cię poziom w dół.
/ceil [clearance] Bukkit.png Sp.png Przenosi cię do sufitu.
/thru Bukkit.png Sp.png Przenosi cię przez ścianę, na którą patrzysz.
/jumpto Bukkit.png Sp.png Przenosi cię do bloku, na który patrzysz.
/up [distance] Bukkit.png Sp.png Przenosi cię w górę.
Snapshoty
//restore [snapshot] Bukkit.png Sp.png Przywraca wybrany snapshot.
//snap use <snapshot> Bukkit.png Sp.png Używa wybranego snapshotu.
//snap list [num] Bukkit.png Sp.png Wyświetla listę 5 ostatnich snapshotów.
//snap before Bukkit.png Sp.png Znajduje ostatni snapshot przed wybraną datą.
//snap after <data> Bukkit.png Sp.png Znajduje pierwszy snapshot po wybranej dacie.
Skrypty
/cs <script> [args...] Bukkit.png Sp.png Wykonuje skrypt.
/.s [args...] Bukkit.png Sp.png Wykonuje ponownie ostatni skrypt z nowymi wartościami.
/<script>.js [args...] Bukkit.png Sp.png Wykonuje skrypt .js
Główne komendy
/search <item> Bukkit.png Sp.png Szuka przedmiotu po jego nazwie.
//worldedit reload Bukkit.png Sp.png Odświeża konfigurację WorldEdita.
//worldedit version Bukkit.png Sp.png Wyświetla wersję WorldEdita.
//worldedit tz Bukkit.png Sp.png Ustawia tymczasowo strefę czasową.

Navigation menu